Informasjonskapsler

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Askim Frukt- og Bærpresseri AS (heretter AFB) samler inn og behandler personopplysninger om besøkende på våre nettsider. Dette dokumentet skal bidra til at vi etterlever lov om personopplysninger fra 2018. Dokumentet skal også bidra til å påvise at vår behandling av personopplysninger er i samsvar med loven.

Askim Frukt- og Bærpresseri AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler.

Norse er AFB sin databehandler, og er vår leverandør for drift utvikling og vedlikehold av nettstedet. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale.

AFB samler inn opplysninger gjennom 3 ulike skjemaer på nettsiden. Det er frivillig å fylle ut et skjema. Opplysninger som innhentes fra «Kontaktskjema» er navn og epostadresse. Fra skjema «Søknad om støtte» innhentes navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Fra «Bestillingsskjema» er det firmanavn, kontaktperson, organisasjonsnummer, fakturaadresse, leveringsadresse, telefonnummer og epost. For å sikre god service og korrekt håndtering av forespørsler som kommer via nettsiden, lagres opplysningene. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og opprettholde den servicen du forventer. Opplysninger fra innsendte skjemaer vil bli lagret så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

AFB benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små filer som blir liggende på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til våre besøkende. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics benytter informasjonskapsler for å samle inn data om brukere. Disse gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi kan ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Google Analytics samler imidlertid inn personopplysninger selv, som IP-adresser, men disse er ikke tilgjengelig for brukerne av Google Analytics. Informasjonen som samles inn fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Din nettleser sender automatisk opplysninger til AFB sin server hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (IP-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Avvise informasjonskapsler

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.